Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Διαβάστε ποιοι θα είναι οι νέοι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων από τις 25 Ιουνίου

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης - Ενστάσεις μέχρι και αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου

Καταρτίστηκαν οι τελικοί πίνακες με τους νέους διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Ενστάσεις κατά της κατάταξης των πινάκων μπορούν να υποβληθούν μέχρι και αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τα διευρυμένα οικεία ΠΥΣΠΕ, οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Η ανάληψη υπηρεσίας των ...
νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΑ/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΚΛΑΔΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
(επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, υπηρεσιακή κατάσταση διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας)
μονάδες που προκύπτουν
από τη μυστική ψηφοφορία
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ701ο ΔΣ Ιωαννίνων21,502,5024,00
2ΚΑΡΑΠΕΤΣΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ061ο ΔΣ Ιωαννίνων11,885,5017,38
3ΠΙΠΕΡΙΔΗΣΠΕΤΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ709ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)13,062,5015,56
4ΣΙΩΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ7027ο ΔΣ Ιωαννίνων17,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
3ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΑΥΔΙΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ703ο ΔΣ Ιωαννίνων16,0012,0028,00
4ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΚΑΡΒΟΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ7020ο ΔΣ Ιωαννίνων12,6311,0023,63
5ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΝΤΑΛΑΚΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ70ΔΣ Κληματιάς12,006,0018,00
2ΔΡΟΥΤΣΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΤΡΟΚΛΟΣΠΕ705ο ΔΣ Ιωαννίνων10,884,6715,55
6ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΤΖΙΑΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ7018ο ΔΣ Ιωαννίνων15,5010,1125,61
2ΔΡΙΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ706ο ΔΣ Ιωαννίνων15,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
3ΚΟΚΚΩΝΗΣΛΑΜΠΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής15,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
7ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ707ο ΔΣ Ιωαννίνων7,888,6716,55
2ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ11ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ7,252,679,92
3ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΠΑΥΛΟΣΠΕ7024ο ΔΣ Ιωαννίνων13,26αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
4ΘΕΟΧΑΡΗΣΗΛΙΑΣΜΙΧΑΗΛΠΕ707ο ΔΣ Ιωαννίνων9,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
8ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΒΩΤΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΕ701ο ΔΣ Ιωαννίνων18,0011,4029,40
9ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)1ΒΩΤΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ709ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)18,005,0023,00
2ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ709ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)12,887,0019,88
10ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΒΑΣΔΕΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΑΠΟΛΕΩΝΠΕ7027ο ΔΣ Ιωαννίνων (Τ.Ε.)15,506,9122,41
2ΜΕΝΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ7010ο ΔΣ Ιωαννίνων8,203,2711,47
3ΚΡΕΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ70ΔΣ Ελληνικού10,81αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
11ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΔΕΝΔΙΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ701ο ΔΣ Ιωαννίνων17,503,3320,83
2ΧΡΥΣΗΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ7011ο ΔΣ Ιωαννίνων12,448,0020,44
12ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΚΟΝΤΟΣΑΝΔΡΕΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ7012ο ΔΣ Ιωαννίνων17,5010,9128,41
13ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΤΑΣΙΟΥΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ7013ο ΔΣ Ιωαννίνων19,0012,0031,00
16ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΡΑΠΤΗΣΠΑΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ7016ο ΔΣ Ιωαννίνων15,5012,0027,50
2ΔΡΟΥΤΣΑΔΗΜΗΤΡΑΠΑΤΡΟΚΛΟΣΠΕ705ο ΔΣ Ιωαννίνων10,88απέσυρε την υποψηφιότητά της με έγγραφή δήλωσή της πριν τη μυστική ψηφοφορία
18ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΜΠΟΝΙΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ7018ο ΔΣ Ιωαννίνων21,008,1329,13
19ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΓΑΛΑΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ70Ειδικό ΔΣ Κωφών και Βαρηκόων Ιωαννίνων20,507,6428,14
2ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ7019ο ΔΣ Ιωαννίνων14,504,3618,86
20ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΤΣΙΟΥΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ7011ο ΔΣ Ιωαννίνων15,506,4621,96
2ΚΑΡΒΟΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ7020ο ΔΣ Ιωαννίνων12,634,6217,25
21ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΡΑΠΤΗΣΟΦΙΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΠΕ7024ο ΔΣ Ιωαννίνων16,0011,5227,52
24ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΦΑΡΜΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ7024ο ΔΣ Ιωαννίνων12,5010,5023,00
2ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΠΑΥΛΟΣΠΕ7024ο ΔΣ Ιωαννίνων13,26αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
3ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ703ο ΔΣ Ανατολής10,63αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
26ο ΔΣ Ιωαννίνων2ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ7026ο ΔΣ Ιωαννίνων9,635,3314,96
3ΚΩΤΣΙΑΑΝΝΟΥΛΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΠΕ7013ο ΔΣ Ιωαννίνων6,942,679,61
4ΤΣΟΥΚΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ7026ο ΔΣ Ιωαννίνων5,252,677,92
1ΚΥΡΚΟΥΒΕΡΕΝΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ701ο Πειραματικό ΔΣ Ιωαννίνων12,75αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
27ο ΔΣ Ιωαννίνων1ΣΙΩΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ7027ο ΔΣ Ιωαννίνων17,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
2ΚΩΛΕΤΣΗΕΛΕΝΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ7027ο ΔΣ Ιωαννίνων13,008,8021,80
3ΚΑΜΤΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ11ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ8,252,4010,65
4ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ11ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ7,25αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
ΔΣ Αγ. Ιωάννη1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΡΕΑΣΠΕ701ο ΔΣ ΠΕράματος17,5012,0029,50
1ο ΔΣ Ανατολής1ΜΟΥΧΑΚΗ ΜΑΡΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ703ο ΔΣ Μαρμάρων16,003,8419,84
2ΚΟΛΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ703ο ΔΣ Ανατολής15,503,3618,86
3ΛΑΜΠΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡΙΛΑΟΣΠΕ701ο ΔΣ Ανατολής4,003,847,84
2ο ΔΣ Ανατολής1ΠΑΤΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣΠΕ703ο ΔΣ Ιωαννίνων (Τ.Ε)15,504,6220,12
2ΤΖΩΡΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής12,506,4618,96
3ΕΥΘΥΜΙΟΥΛΕΩΝΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής15,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
4ΚΟΚΚΩΝΗΣΛΑΜΠΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής15,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
5ΚΑΜΤΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ11ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ8,25αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
3ο ΔΣ Ανατολής1ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ706ο ΔΣ Ιωαννίνων17,509,0026,50
ΔΣ Βουνοπλαγιάς1ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥΑΘΗΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ7024ο ΔΣ Ιωαννίνων (Τ.Ε)16,008,0024,00
2ΣΙΩΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ7027ο ΔΣ Ιωαννίνων17,502,6720,17
3ΠΙΠΕΡΙΔΗΣΠΕΤΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ709ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)13,06απέσυρε την υποψηφιότητά του με έγγραφή δήλωσή του πριν τη μυστική ψηφοφορία
4ΖΙΑΜΠΙΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕ70ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ12,25αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
5ΚΡΕΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ70ΔΣ Ελληνικού10,81αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
ΔΣ Δροσοχωρίου1ΠΑΠΠΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ708ο ΔΣ Ιωαννίνω(Τ.Ε)15,5012,0027,50
ΔΣ Ελεούσας1ΖΗΝΔΡΟΣΒΑΣΙΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ70ΔΣ Ελεούσας15,3810,7426,12
2ο ΔΣ Ελεούσας1ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ707ο ΔΣ Ιωαννίνων16,0011,0027,00
ΔΣ Καλπακίου1ΜΑΣΤΟΡΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ70ΔΣ Καλπακίου17,2512,0029,25
ΔΣ Κατσικά1ΚΟΣΙΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ7021ο ΔΣ Ιωαννίνων15,2510,5625,81
1ο ΔΣ Κόνιτσας1ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ703ο ΔΣ Ανατολής10,6312,0022,63
2ο ΔΣ Κόνιτσας1ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΙΧΑΗΛΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ703ο ΔΣ Κόνιτσας12,1312,0024,13
2ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ70ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ11,25απέσυρε την υποψηφιότητά του με έγγραφή δήλωσή του πριν τη μυστική ψηφοφορία
3ο ΔΣ Κόνιτσας1ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ70ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ11,2512,0023,25
2ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΙΧΑΗΛΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ703ο ΔΣ Κόνιτσας12,13απέσυρε την υποψηφιότητά του με έγγραφή δήλωσή του πριν τη μυστική ψηφοφορία
ΔΣ Κουτσελιού1ΚΟΚΚΩΝΗΣΛΑΜΠΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής15,505,4520,95
2ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ70ΔΣ Κουτσελιού14,506,5521,05
ΔΣ Λογγάδων1ΛΕΟΝΤΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής16,199,6025,79
3ο ΔΣ Μαρμάρων1ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ7011ο ΔΣ Ιωαννίνων15,5011,2526,75
ΔΣ Μεταμόρφωσης1ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ70ΔΣ Μεταμόρφωσης12,139,6021,73
2ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ709ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)12,88αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
3ΖΙΑΜΠΙΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΕ70ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ12,25αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
4ΚΑΜΤΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ11ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ8,25αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
5ΚΩΤΣΙΑΑΝΝΟΥΛΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΠΕ7013ο ΔΣ Ιωαννίνων6,94αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
1ο ΔΣ Μετσόβου1ΕΥΘΥΜΙΟΥΛΕΩΝΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ702ο ΔΣ Ανατολής15,5010,5026,00
ΔΣ Μπάφρας-Νεοκαισάρειας1ΜΠΑΚΟΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ70ΔΣ Μπάφρας-Νεοκαισάρειας11,2512,0023,25
2ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ704ο ΔΣ Ιωαννίνων15,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
3ΤΖΙΜΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΠΕ704ο ΔΣ Ιωαννίνων13,50αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
ΔΣ Παρακαλάμου1ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ709ο ΔΣ Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)12,8812,0024,88
ΔΣ Πεδινής1ΜΠΟΖΩΝΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΙΩΑΝΝΗΣΠΕ70ΔΣ Πεδινής18,1312,0030,13
1ο ΔΣ Περάματος1ΛΕΟΝΤΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ701ο ΔΣ Περάματος (Τ.Ε.)15,7512,0027,75
ΔΣ Ροδοτοπίου1ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ7025ο ΔΣ Ιωαννίνων15,5012,0027,50
ΔΣ Σταυρακίου1ΡΑΠΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣΠΕ704ο ΔΣ Ιωαννίνων15,5012,0027,50
1ο Ειδικό ΔΣ Ιωαννίνων1ΤΣΙΟΥΠΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΙΧΑΗΛΠΕ701ο Ειδικό ΔΣ Ιωαννίνων7,1310,9118,04
Ειδικό ΔΣ ΣΑΠ Ιωαννίνων1ΤΟΥΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ701ο Ειδικό ΔΣ Ιωαννίνων17,505,5423,04
2ΠΑΤΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΩΜΑΣΠΕ703ο ΔΣ Ιωαννίνων (Τ.Ε)15,506,4621,96
1ο Πειραματικό ΔΣ Ιωαννίνων1ΖΑΡΡΑ ΦΛΟΥΔΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ708ο ΔΣ Ιωαννίνων19,758,4028,15
2ΚΥΡΚΟΥΒΕΡΕΝΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ701ο Πειραματικό ΔΣ Ιωαννίνων12,753,6016,35
2ο Πειραματικό ΔΣ Ιωαννίνων1ΚΥΡΚΟΥΒΕΡΕΝΙΚΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ701ο Πειραματικό ΔΣ Ιωαννίνων12,75αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)
2ΝΤΟΚΑΑΓΛAIAΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ70ΔΣ Ασβεστοχωρίου10,38αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής διότι κατά την μυστική ψηφοφορία δεν έλαβε τουλαχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων (άρθρο 19 παρ. 4 περ. α του Ν. 4327/2015)