Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Δύο ημερίδες στα Γιάννενα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2014-2015»Δύο ημερίδες στα Γιάννενα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2014-2015», διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 15 και 16 Ιουνίου.Η πρώτη ημερίδα έχει ως αντικείμενο τη «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία» και η δεύτερη την «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία». Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ιωαννίνων του...
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο τηλέφωνο 26510 83530,1,2,7.