Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - Μία (1) πρόσληψη Γυμναστή Π.Ε. για το πρόγραμμα: "Άθληση για όλους"

Με σκοπό την κάλυψη αναγκών του δήμου Πωγωνίου σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος: «Άθλησης για Όλους» των πολιτών θα γίνει μία (1) πρόσληψη πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. Η πρόσληψη θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής. Όποιος επιλεγεί να εργαστεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, θα υπογράψει σύμβαση εργασίας με το...
δήμο Πωγωνίου διάρκειας έως 3 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν από το δήμο Πωγωνίου, μετά από έγκριση του ΑΣΕΠ