Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, προκήρυξε την πρόσληψη ενός ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων στον Αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα, υπόψη κ. Ν. Κυραμάριου ή κ. Α. Κάλιοση (τηλ. επικοινωνίας: 26510-01051, 26510-01053), μέχρι και τις 25-6-2015. Ο κλειστός φάκελος θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση), καθώς και τα στοιχεία της προκήρυξης για την οποία υποβάλλουν αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης). Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ