Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

 Στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων το οποίο πραγματοποιήθηκε 19-20 Ιουνίου 2015 στο Δημαρχείο του Αιγάλεω, συμμετείχε και ο Δήμος Πρέβεζας μέσω του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για θέματα υγείας Βαγγέλη Συγκούνα.Το συνέδριο είχε θέμα «5 χρόνια ανθρωπιστικής κρίσης, οι Δήμοι σηκώνουν το βάρος της αντιμετώπισης των οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων».Στο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, ανεδείχθησαν οι νέες προτάσεις των Δήμων για τη διατήρηση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών τους και της αλληλεγγύης στη χώρα.Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η Τριμηνιαία Συνάντηση Εργασίας των Υγιών Πόλεων του Δικτύου, όπου παρουσιάστηκαν οι κύριοι άξονες πολιτικής και δράσης των Υγιών Πόλεων για το 2014 - 2019 και...
αναλύθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ισότητα στην Υγεία και την πολιτική για την Υγιή Γήρανση. Επίσης, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα τρέχοντα και μελλοντικά Προγράμματα του Διαδημοτικού Δικτύου όπως η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία, στην εκπαίδευση και στο σπίτι, το νέο πρόγραμμα Α' βοηθειών με τη συνεργασία της ΕΔΟΚ, η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η χρήση της Πύλης Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Δικτύου και τέλος, η ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων. Ανακοινώθηκε επίσης και υπογράφηκε σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.