Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Tο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου,η προκήρυξη για 20.385 ανέργους

Tο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου πρόκειται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για τη συμμετοχή 20.385 ανέργων στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού για την Καταπολέμηση της Ανεργίας Ράνιας Αντωνοπούλου.Η προκήρυξη θα αφορά την κάλυψη αναγκών σε όλα τα υπουργεία -πλην του υπουργείου Παιδείας-, στις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.Μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς η κατανομή των θέσεων της δεύτερης φάσης του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας γίνεται ως εξής:
3 16.415 θέσεις κατανέμονται στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν στα...
υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας και Εργασίας.
3 3.500 θέσεις κατανέμονται στις Περιφέρειες. Από αυτές οι 300 προορίζονται για την Περιφέρεια Ηπείρου.3 470 θέσεις κατανέμονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, αντιστοιχούν 50 θέσεις.