Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ:H Ήπειρος μπορεί να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχει στη διάθεση της, στο πεδίο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει η κρίση στην Ελλάδα, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου αρμόδια για περιφερειακές πολιτικές της ΕΕ, κατά την περιοδεία της στην κοιλάδα του Αχελώου. Υπογράμμισε πως τα ταμεία της ΕΕ υποστηρίζουν την Ελλάδα, αλλά «πάνω από όλα, η χώρα πρέπει να υποστηρίξει τον εαυτό της».Η επίτροπος επισήμανε ότι στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει σημαντικά μέτρα με σκοπό να συμβάλει ακόμη πιο πολύ στην κατάσταση, όπως η δυνατότητα να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ κατά 10%, μειώνοντας έτσι την ανάγκη των εθνικών πόρων για την ολοκλήρωση των έργων. Η κ. Κρέτσου έκρινε απαραίτητη μια ριζική απλούστευση του νομικού και...
διοικητικού πλαισίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η υλοποίηση των έργων.
Ερ: Τι θα μπορούσε να γίνει για την αξιοποίηση των κονδυλίων για περιφέρειες, όπως η Ήπειρος, που με βάση τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στις πιο φτωχές της ΕΕ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η Ήπειρος θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης;
Απ: Για την περιφέρεια της Ηπείρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2014, το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 325 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει στοχευμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της περιφέρειας.Οι υπηρεσίες μου, με ενημέρωσαν ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά με την περιφερειακή διοίκηση της Ηπείρου και τη διαχειριστή Αρχή και ότι η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι από τις πληρέστερες στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, καθόρισαν τις κατευθυντήριες αρχές για την επιχειρηματική ανακάλυψη στην περιφέρεια και αναπτύξαμε μια πολύ καλή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.Η στρατηγική αυτή δίνει έμφαση στους τομείς που η Ήπειρος μπορεί να επενδύσει και να αναπτύξει περαιτέρω, όπως και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Παραδείγματος χάριν, μπορώ να αναφέρω τη γεωργία, τη ζωική παραγωγή, την αλιεία, τη επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και τη γεωργική παραγωγή τροφίμων, τη βιομηχανία της εμπειρίας που συνδυάζει τον τουρισμό με πολιτιστικές δραστηριότητες και τέλος την υγεία.
Πλέον, απαιτείται η γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των δράσεων από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνέργειες από όλα τα ταμεία, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, θα θέσουν μια στέρεα βάση επί της οποίας η περιφέρεια θα καταστεί εξωστρεφής και θα αναπτύξει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.
Ερ: Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την επίσκεψη που πραγματοποιήσατε στην Κοιλάδα του Αχελώου;
Απ: Εκτίμησα ιδιαίτερα την επίσκεψη αυτή και ευχαριστώ τους περιφερειάρχες που την οργάνωσαν. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ μια σειρά συγχρηματοδοτούμενων έργων που καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Βασίζομαι στην καλή συνεργασία όλων των Αρχών, ανεξαρτήτως επιπέδου, κεντρικού, περιφερειακού, δημοτικού, προκειμένου να τα υλοποιήσουμε. Από πλευράς σας μπορείτε να βασιστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μου, θα υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή.