Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Λιμεναρχείο Πρέβεζας: Διαγωνισμός εκποίησης, κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων!

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας ανακοινώνει ότι την 13-05-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, θα διενεργηθεί πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός εντός του Εμπορικού Λιμένα Πρέβεζας για την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων.Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος για όλα ή για μέρος των προς εκποίηση αλιευτικών εργαλείων ,θα επαναληφθεί στο ίδιο σημείο με νεωτέρα ανακοίνωσή μας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να..
επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αλιείας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο τηλέφωνο 2682022226.