Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Θέση υπάλληλου γραφείου-βοηθού λογιστή

Λογιστικό γραφείο στην πόλη των Ιωαννίνων ζητά για μόνιμη απασχόληση άτομο έως 35 ετών για την κάλυψη της θέσης του υπάλληλου γραφείου-βοηθό λογιστή.Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται τα εξής:
1)η καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής
2)έλεγχος και συμφωνία λογαριασμών πελατών –προμηθευτών –τραπεζών κλπ
3)καταχώρηση παρακρατούμενων φόρων και σύνταξη των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (φορολογία εισοδήματος,ΦΠΑ,ΦΜΥ, και λοιπών φορολογικών αντικειμένων)
4)υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας
5)συνεργασία με ελεγκτές του γραφείου
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

1)Απόφοιτος σχολής ΙΕΚ ή ανώτερης σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ
2)Γνώσεις μισθοδοσίας (ΟΑΕΔ,ΣΕΠΕ,ΙΚΑ)
3)Άριστη γνώση word- excel, λογισμικών προγραμμάτων και χρήση CRM
4)Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ,ΦΠΑ, φορολογία επιχειρήσεων
5)Αντίστοιχη προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη
6)Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη
7)Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα.
Αποστολή βιογραφικών έως 25/05/2015 στο παρακάτω email.
Θα απαντηθούν όλα τα email.
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με...
e-mail: lografioan@gmail.com