Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Πιστώσεις στους Δήμους για τη δασοπροστασία

95.000 χιλ ευρώ σε Πρέβεζα, Ζηρό και Πάργα

Πιστώσεις συνολικού ύψους 18.400.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους προκειμένου να καλύψουν δράσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Την απόφαση υπογράφει ο αρμόδιος Υπουργός Νίκος Βούτσης και μέσω αυτής, οι δήμοι και σύνδεσμοι αυτών μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε άλση, πάρκα και κατασκηνώσεις), συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, προληπτικά μέτρα αποφυγής πυρκαγιών σε ανεξέλεγκτες χωματερές, ενίσχυση εθελοντικών δράσεων, αγορά εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, υπερωρίες μη ...
μόνιμου προσωπικού κλπ) και κάλυψη δαπανών μίσθωσης σχετικών οχημάτων ή μηχανημάτων. Οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας χρηματοδοτούνται με το ποσό των 95 χιλιάδων ευρώ. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ζηρού λαμβάνει 33.400 ευρώ, η Πάργα 23.400 ευρώ και ο Δήμος της Πρέβεζας 38.200 ευρώ.