Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ο Όμιλος Επιχειρήσεων "Πλαστικά Θράκης" ζητά Στέλεχος Λογιστηρίου

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων "Πλαστικά Θράκης" αναζητά να προσλάβει Στέλεχος Λογιστηρίου. Η θέση υπάγεται στoν Διευθυντή Λογιστηρίου της εταιρείας "Πλαστικά Θράκης Pack ABEE" και έχει ως έδρα τα Ιωάννινα. Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται, η καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής. η καθημερινή συμφωνία λογαριασμών πελατών-προμηθευτών-τραπεζών, η καταχώρηση παρακρατούμενων φόρων και σύνταξη των μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων), η κατάρτιση μηνιαίων report και η συνεργασία με ελεγκτές της εταιρείας. O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να..
διαθέτει τα εξής προσόντα: 1) Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 2) Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 3) Ηλικία έως 35 ετών, 4) Προϋπηρεσία 3 ετών σε λογιστήριο Βιομηχανίας, 5) Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Φορολογία Επιχειρήσεων, 6) Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency), 8) Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) και χρήσης ERP, 9) Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής κοστολόγησης, 10) Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη και 11) Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα.