Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η "ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ" ζητά Ιατρικό Επισκέπτη

Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει, Ιατρικό Επισκέπτη, με έδρα τα Ιωάννινα (Κωδ.θέσης: Ι–01). Κύρια καθήκοντα του υποψήφιου είναι η διεύρυνση πελατολογίου (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολόγοι, κ.α.) και η υποστήριξη πελατολογίου (after sales support). Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες του υποψήφιου είναι: 1) Πτυχίο Βιολογίας/Βιοχημείας/Χημείας/Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων, 2) Εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε μικροβιολογικό εργαστήριο/Διαγνωστικό κέντρο ή σε εταιρεία Ιατρικών μηχανημάτων/αναλωσίμων, 3) Άριστες επικοινωνιακές και...
διαπραγματευτικές ικανότητες, 4) Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, 5) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, 6) Καλή γνώση Αγγλικών και 7) Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο. Για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων και περισσότερες πληροφορίες για το όμιλο εταιρειών υγείας "ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ", οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ