Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Παράταση ρύθμισης οφειλών

Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι, βάσει του υπ’ αριθμ. 18028/27-5-2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Σχετ. ΠΟΛ 1110-ΦΕΚ 946/Β’/26-5-2015) παρατείνεται για τις βεβαιωμένες μέχρι 26-5-2015 οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 του αρθ.1 καθώς και η προθεσμία καταβολής προκαταβολής κατά το άρθ.15 του νόμου, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας , καθώς και...
στα τηλέφωνα 2681362275-6-7.