Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

300 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου στη 2η προκήρυξη της κοινωφελούς εργασίας

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις θέσεις - 50 προσλήψεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας

300 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και 50 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει η 2η προκήρυξη που αναμένεται να τρέξει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ η πρόσληψη των ανέργων θα συμπέσει χρονικά με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Αναλυτικά στην Ήπειρο οι θέσεις αφορούν:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 157 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 14 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 6 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 θέση
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 θέσεις
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 27 θέσεις
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 θέσεις
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 θέσεις
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 θέση
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 θέση
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 θέση
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 θέση
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 θέσεις
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 θέσεις