Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Τον κτηνίατρο εκτροφής επιλέγουν οι κτηνοτρόφοι μέχρι τις 10 Μαΐου

Από τη λίστα των εγκεκριμένων κτηνιάτρων, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, καλούνται μέχρι τις 10 Μαΐου να δηλώσουν τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του μελιταίου πυρετού, σύμφωνα με τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Κτηνιατρικής. Για το λόγο αυτό οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να δηλώσουν το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στο Τμήμα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους τον κτηνίατρο εκτροφής επιλογής τους, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των κτηνιάτρων εκτροφής για το έργο της εφαρμογής του προγράμματος του μελιταίου στους...
συγκεκριμένους κτηνοτρόφους. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί η υποχρέωση των παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμματος και η σύνδεσή του με την παράδοση γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.