Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας xylella

Για το νέο φυτοπαθογόνο βακτήριο, xylella fastidiosa, που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα, εξέδωσε ανακοίνωση, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ΙωαννίνωνΌπως επισημαίνεται, πρόκειται για πολύ επικίνδυνο οργανισμό καραντίνας που δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στην Ελλάδα, αλλά έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη γειτονική Νότια Ιταλία, μέσα σε 18 μήνες από την πρώτη εμφάνισή του, προσβάλλοντας περισσότερα ίσως από ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα στην περιφέρεια Απουλίας. Μάλιστα τονίζεται ότι η ασθένεια εξακολουθεί να επεκτείνεται ταχύτατα βορειότερα προς την ....
περιοχή του Πρίντεζι.Η αντιμετώπιση, σύμφωνα με τους ειδικούς, βασίζεται σε μέτρα πρόληψης (αφού δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη χημική καταπολέμηση), με στόχο την παρεμπόδιση της εισόδου του βακτηρίου καραντίνας στη χώρα μας.Απαιτούνται αυστηροί έλεγχοι στη διακίνηση των φυτικών ειδών που αναφέρονται ως ενδημικά του βακτηρίου, ενώ σημείωνεται ότι τα φυτικά είδη και το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, να είναι πιστοποιημένα και απαλλαγμένα από τα έντομα-φορείς του βακτηρίου.Στους χώρους αναπαραγωγής φυτών πρέπει να μην επιτρέπεται η είσοδος εντόμων, τα θερμοκήπια θα πρέπει να έχουν παντού σήτες, να γίνονται εφαρμογές εντομοκτόνων όταν απαιτείται και να υπάρχει συνεχής επιτήρηση και συχνοί έλεγχοι για τυχόν μόλυνση.Το πιο σημαντικό μέτρο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η απαγόρευση εισόδου δενδρυλίων ελιάς από περιοχές της Ιταλίας που έχει βρεθεί το βακτήριο, ενώ τονίζεται ότι οι εισαγωγές φυτών πρέπει να γίνονται μόνο από ελεγμένα φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων από το βακτήριο.Συνιστάται τέλος στους καλλιεργητές να ελέγχουν συστηματικά τις καλλιέργειες τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν συμπτώματα, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές.