Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο του Rouse της Βουλγαρίας

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,πραγματοποίησαν οι Πρυτανικές Αρχές και Καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Rouse της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.Στην συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Καψάλη, στην οποία συμμετείχαν και οι Καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής, κ. Σταύρος Δ. Νικολόπουλος και κ. Λεωνίδας Παληός, επισημάνθηκε η στενή και μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Rouse και του Τμήματος Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Επίσης, εκφράστηκε η αμοιβαία διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας σε...
περισσότερα ακαδημαϊκά Τμήματα των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και την παρακολούθηση θερινών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Rouse.Τέλος, ιδιαίτερη μνεία έγινε στον αείμνηστο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μύρωνα Γραμματικόπουλο, ο οποίος διετέλεσε Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Rouse και πρωτοστάτησε στην σύναψη συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.