Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η εταιρεία "Gruppo Mossialos" ζητά Web Developer, υπεύθυνο καταστήματος και πωλητή

Η εταιρεία "Gruppo Mossialos", με έδρα τα Ιωάννινα, που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής πώλησης γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και ειδών πολυτελείας, ζητά Web Developer, ο οποίος θα ασχοληθεί με την δημιουργία και επεξεργασία υλικού της εταιρείας (website, e-shop, social media). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση τμήμα Πληροφορικής, άριστη γνώση e-commerce, άριστη γνώση σχεδιασμού και διαχείρισης web site, άριστη γνώση διαχείρισης και ανάπτυξης μέσω Social media, γνώσεις σε θέματα που αφορούν την μόδα, εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ και να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία "Gruppo Mossialos" ζητά και υπεύθυνο καταστήματος. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι:
απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, να έχει προηγούμενη εμπειρία στην πώληση γυναικείων υποδημάτων και αξεσουάρ, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες, γνώσεις περιγραφικής και αναλυτικής στατιστικής για ανάλυση απογραφικών, γνώση του προγράμματος "Enterprise", γνώσεις χρήσης Η/Υ, γνώσεις Αγγλικών και ενεργή κάρτα ανεργίας. Τέλος, η εταιρεία "Gruppo Mossialos" ζητά πωλητή. ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι: απόφοιτος Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να διαθέτει εμπειρία στις πωλήσεις γυναικείων υποδημάτων και αξεσουάρ, επικοινωνιακές δεξιότητες, καλή γνώση Αγγλικών, καλή γνώση χρήσης Η/Υ, ηλικία από 25 έως 40 ετών και ενεργή κάρτα ανεργίας.