Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Την Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου και ώρα 13.30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: «Λήψη καταρχήν απόφασης υποβολής υποψηφιότητας για απόκτηση του...
τίτλου “Ιωάννινα-Ήπειρος Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021”.