Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- Εντάχθηκε σε πρόγραμμα για ορεινές περιοχές η ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει την Κάτω Ρεματιά με το νερόμυλο Σκούρα

Νέους δρόμους στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας καθώς και στην ανάδειξη του πανέμορφου φυσικού τοπίου της ορεινής ενδοχώρας του Δήμου Πρέβεζας, ανοίγει η ένταξη του έργου βελτίωσης- ασφαλτόστρωσης του δρόμου που συνδέει την κάτω Ρεματιά με το νερόμυλο Σκούρα -μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων -στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο αφορά αποκλειστικά ορεινές περιοχές.Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 566 χιλιάδες ευρώ ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας.Ο δρόμος θα ξεκινήσει από την κάτω Ρεματιά και θα καταλήξει στην Γέφυρα των Σερζιανών διευκολύνοντας έτσι την προσπελασιμότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής αναδεικνύοντας παράλληλα το ...

πανέμορφο φυσικό τοπίο που περιλαμβάνει τις πύλες του Αδη, τις πηγές της Γκούρας καθώς και τους νερόμυλους και το μαντάνι .Οπως τονίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης η υλοποίηση του έργου αυτού θα δώσει προοπτική ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία έχει πολλές δυνατότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού όμως παραμένει στο ΅περιθώριο΅λόγω της έλλειψης οδικών προσβάσεων.