Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Από σήμερα οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Για τους οφειλέτες που δε θα κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων έρχονται κατασχέσεις!

Άρχισε από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, για ένταξη στη νέα ρύθμιση οφειλών και οι οφειλέτες των άλλων ταμείων πλην ΙΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΑΑΑ) με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ τα οποία δεν έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι από την Τετάρτη 8 Απριλίου, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Για όσους οφειλέτες δεν αποδεχθούν τους ευνοϊκούς όρους της ρύθμισης, τα πράγματα είναι άσχημα, καθώς από τη Δευτέρα 6 Απριλίου, το ΙΚΑ θα αρχίσει να αποστέλλει τα κατασχετήρια! Θυμίζουμε, ότι στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται: 1) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02/03/2015, ήτοι οφειλές περιόδων απασχόλησης έως 31/01/2015 συμπεριλαμβανομένου και του...
Δώρο Χριστουγέννων 2014 (στους φορείς που προβλέπεται), 2) Οφειλές στον Ο.Α.Ε.Ε. της χρονικής περιόδου ως 31/12/2014 και για τον ΟΓΑ οφειλές περιόδους έως 30/06/2014 και 3) Το σύνολο των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 2 Μαρτίου 2015 ,οφειλές δηλαδή μισθολογικών περιόδων έως 31.01.2015. Συνεπώς, οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ θα μπορούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές περιόδων μέχρι και 30.11.2013. Η προθεσμία υποβολής άπαξ σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη εκπνέει στις 30.4.2015. Τις οφειλές τους μπορούν να ρυθμίζουν από σήμερα ,σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ Α” και Β” βαθμού και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί τελευταία ευκαιρία.