Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Εισαγωγική εταιρεία ζητά υπεύθυνο πωλήσεων

Η "Γίφα Ελλάς Α.Ε." ανώνυμη εισαγωγική εταιρεία ειδών οικιακής χρήσης, αναζητά με έδρα τα Ιωάννινα, ένα άτομο έως 40 ετών για να εργαστεί ως υπεύθυνος πωλήσεων για τις περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και του Ιονίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει δυνατότητα έως 12 διανυκτερεύσεων μηνιαίως, να διαθέτει γνώσεις χειρισμού Η/Υ και είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία σε..
αντίστοιχο αντικείμενο. Η εταιρεία παρέχει μισθό, bonus, ασφάλιση και εξοπλισμό. Πληροφορίες για την εταιρεία θα δείτε στην ιστοσελίδα: www.gifa.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ.: 210-62.06.273