Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Σύμφωνη γνώμη Περιφερειάρχη για τον εξοπλισμό του νέου ΤΕΠ Νοσοομείου Φιλιατών

Την υπό προϋποθέσεις, σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου "Προμήθεια ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Έπιπλα" της πράξης "Δημιουργία νέου ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα" διατυπώνει με έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 69.987,99 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι το ...
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.