Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Χωρίς πιστοποίηση η παιδική χαρά στο Πάρκο Κουραμπά

Το σήμα... "πιστοποίησης" στην παιδική χαρά
Η παιδική χαρά στο Πάρκο Κουραμπα στα Γιάννενα, όπου ένα 5χρονο αγοράκι ακρωτηριάστηκε κάνοντας τσουλήθρα, δεν είχε, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών την απαιτούμενη πιστοποίηση λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε σε ένα από τα όργανα.Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: πρώτον, της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου, δεύτερον, ενός εκ των διαπιστευμένων προς τη διενέργεια ελέγχων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και, τρίτον, της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Όσες παιδικές χαρές δεν...
διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφραγίζονται.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου παρακολουθούν στενά το ζήτημα της ασφάλειας στις παιδικές χαρές, με πλήρη επίγνωση της κοινωνικής κρισιμότητας του θέματος.Στο πλαίσιο δε αυτό το Υπουργείο έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum) για την υποβοήθηση των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την παροχή οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με τις παιδικές χαρές.Επίσης με πρόσφατο έγγραφό του προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας το υπουργείο, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, έχει ζητήσει ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών, με στόχο τον έγκαιρο και ουσιαστικό έλεγχο και πιστοποίηση όλων των αντίστοιχων υποδομών και την προστασία της παιδικής ηλικίας.