Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας συμμετείχε στο πρόγραμμα "Υδάτινες Γέφυρες"

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας συμμετείχε στο πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό, της πρωτοβουλίας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) για την προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό. Πιο συγκεκριμένα δύο άτομα από το επιστημονικό προσωπικό συμμετείχαν την Τετάρτη 22 Απριλίου στο Συμμετοχικό Εργαστήριο που διοργανώθηκε στο ...
2ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων (Γ. Παπανδρέου 4-6) και ένα άτομο στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο των στελεχών της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και του Δήμου την Πέμπτη 23 Απριλίου. Στόχος του εργαστηρίου ήταν να συζητηθούν τα κύρια ζητήματα σχετικά με το αστικό νερό, την ύδρευση και αποχέτευση στο Δήμο Ιωαννιτών και να διερευνηθούν πιθανές λύσεις και ιδέες για την καλύτερη διαχείρισή του.