Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Το φως της Αναστάσεως να καλύψει την πατρίδα μας και να φωτίσει τις καρδιές όλων μας!

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας».
Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες».
Η διαδικτυακή κοινότητα  του EpirusGate, εύχεται σε όλους τους αναγνώστες, σε...
όλους τους Ηπειρώτες απανταχού της γης, Χρόνια Πολλά με υγεία, χαρά και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο...