Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Έργο αποκατάστασης και τουριστικής ανάδειξης της δεύτερης πύλης του δημοτικού μουσείου

Ένα έργο αποκατάστασης που θα ξαναδώσει στην πύλη του κάστρου στη Διονυσίου Φιλοσόφου -λίγο πριν τη θέση "12"- την περασμένη της αίγλη και θα αναδείξει τουριστικά την καρδιά του ιστορικού πλούτου των Ιωαννίνων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επισκεψιμότητα στην περιοχή, εκτελείται αυτή την περίοδο. Η εργολαβία περιλαμβάνει την αποκατάσταση του καλντεριμιού από το Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων, μέχρι και την είσοδο της πύλης, αλλά και μια γενικότερη αποκατάσταση στο ιστορικό μνημείο. Πρόκειται για την πύλη του Κάστρου την οποία για να διασχίσει κανείς, απαιτείται να..
ανέβει σκαλοπάτια και στην οποία δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητο. Οδηγεί τους επισκέπτες είτε στο Ίτς Καλέ είτε στο Δημοτικό Μουσείο, το Σουφαρί Σαράϊ, τα Οθωμανικά Λουτρά, την Οθωμανική Βιβλιοθήκη και τόσα άλλα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν στο μοναδικό κάστρο των Ιωαννίνων. Ας ελπίσουμε η εργολαβία να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.