Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Απαραίτητα τυπικά προσόντα είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Επιστημών Αγωγής και τα πτυχία ξένων γλωσσών. Θα συνεκτιμηθούν ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, η πιστοποιημένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ω...
ς δεύτερης/ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη χρήση Η/Υ και η προφορική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και οτιδήποτε θεωρούν ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους, στη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος», Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, τηλ.: 26510 09153, 26510 09132) έως τις 8 Μαΐου 2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ