Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Κίνδυνος διακοπής των εκτελούμενων έργων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Η Τράπεζα της Ελλάδος "πάγωσε" τις πληρωμές προς τους αναδόχους έργων του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), είναι σοβαρότατος ο κίνδυνος να διακοπούν οι εργασίες στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και σε 58 ακόμη έργα σε ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος να μην κάνει πληρωμές στους αναδόχους των έργων, παρά το γεγονός ότι αυτές έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών! Εάν αυτή η πρακτική της Τράπεζας της Ελλάδος συνεχιστεί, σύντομα οι τεχνικές επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να καταγγείλουν τις συμβάσεις που διέπουν τα συγκεκριμένα έργα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος επιστροφής κονδυλίων στα ευρωπαϊκά ταμεία, μιας και τα έργα αυτά υπάγονται στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους! Πιο συγκεκριμένα, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις επικαλούνται απόφαση του υπουργού οικονομίας, με ημερομηνία 24 Μαρτίου που αφορά σε...
πληρωμές ύψους 262 εκατομμυρίων ευρώ για 59 έργα που υπάγονται στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, η οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδέποτε εκτελέστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά τώρα που βρικόμαστε λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, οι εργολήπτες επισημαίνουν, ότι θα υπάρξει αδυναμία εκ μέρους τους καταβολής του δώρου για το Πάσχα αλλάκαι του μισθού στους εργαζόμενους, αλλά και πάγωμα πληρωμών προς προμηθευτές και υπεργολάβους, με τις παρεπόμενες και γι’ αυτούς δυσκολίες καταβολής δώρου και μισθού, αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών πληρωμών και φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και τυχόν τοκοχρεωλυσίων προς τις ίδιες τις τράπεζες.