Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Κατά πλειοψηφία η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,για τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα 3. «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 KW, στη θέση «Γκαμήλα-Φτέρη» της Τ.Κ. Μαρμάρων».Αποφάσισε κατά πλειοψηφία: «γνωμοδοτούμε σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση και τις παρατηρήσεις που αυτή περιέχει»