Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Συνεργασία του Δήμου Σουλίου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την άρδευση

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, που αυτό το έτος έχει "υιοθετήσει" το Δήμο Σουλίου, επισκέφτηκυ τις εγκαταστάσεις του αρδευτικού δικτύου πεδιάδας Παραμυθιάς και Αχέροντα. Ο επίκουρος καθηγητής κ. Νίκος Μαμάσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., του οποίου το πλούσιο ερευνητικό έργο εστιάζεται στην Υδρολογία, την Υδροπληροφορική και την Ενεργειακή Τεχνολογία μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενημερώθηκαν για το αρδευτικού δικτύου με επιτόπιες αυτοψίες στα αντλιοστάσια, στη θέση της υδροληψίας στον Ποταμό Αχέροντα, αλλά επίσης και στον Ποταμό Κωκυτό. Ένα από τα θέματα του μεταπτυχιακού θα είναι η διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων βελτίωσης του...
αρδευτικού δικτύου. Τον καθηγητή και του φοιτητές συνόδευσαν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ντάγκας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε.Β. Παραμυθιάς κ. Αναστασίου Στέργιος.