Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ανακοίνωση από την ανάδοχο κοινοπραξία,για την παιδική χαρά στο Πάρκο Κουραμπά

Από την ανάδοχο κοινοπραξία δόθηκε επίσημη ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται:«Η ανάδοχος Κοινοπραξία εύχεται την ταχεία ανάρρωση του πεντάχρονου αγοριού από τον τραυματισμό του, που προκλήθηκε στην Παιδική Χαρά Κουραμπά και την αμέριστη συμπαράσταση της στις δύσκολες ώρες που περνάει η οικογένεια του.Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας να διευκρινίσουμε και να δώσουμε στη δημοσιότητα από την πλευρά μας τα εξής στοιχεία:
Α. Ολες οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο έργο «Αναβάθμιση Παιδικής Χαράς Κουραμπά» πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις προδιαγραφές αυτού, βάσει των οποίων εκδόθηκε η από 30-10-2014 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.
Β. Όλα τα όργανα τις Παιδικής Χαράς φέρουν την Πιστοποίηση του κατασκευαστή - προμηθευτή των οργάνων, έχουν ελεγχθεί από την ΕΒΕΤΑΜ που είναι διαπιστευμένος ιδιωτικός φορέας πιστοποίησης, από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών της...
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας που ορίζει το Υπουργείο, καθώς επίσης και από τον ΕΣΠΕΛ (λόγω του ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ).
Γ. Επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ' αριθμ. 186/8-1-15 έγγραφο του, απέστειλε το ειδικό σήμα πιστοποίησης της Παιδικής Χαράς κατόπιν αιτήματος χορήγησης του από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση διορθωτικής επέμβασης σε άλλο όργανο και όχι σε αυτό που προξενήθηκε το ατύχημα. Διευκρινίζεται ότι η διορθωτική επέμβαση πραγματοποιήθηκε και έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ. 116/15/15-04-2015 έγγραφο από τον διαπιστευμένο ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ.
Δ. Επισημαίνουμε ότι το έργο εκτελέστηκε με την άρτια συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων».