Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Aνακοίνωση της παράταξης του Στ.Σκοπούλη,για τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα στα Μάρμαρα

Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να δηλώσουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στη λειτουργία μονάδων, σαν και αυτήν που συζητάμε, μέσω των οποίων προωθείται η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σφραγίδα φυσικά της ΕΕ.Σε ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους εύλογα είναι τα ερωτηματικά σχετικά με την κατάταξή της σε μέσης όχλησης μονάδα, όταν απο την καύση της οργανικής ύλης παράγονται επικίνδυνα αέρια όπως CO, H2,Ν2,CO2 και άλλα στερεά απόβλητα.Η σοβαρότητα του προβλήματος και οι επακόλουθες συνέπειες για τη δημόσια υγεία καθίστανται ακόμη μεγαλύτερες, αν συνεκτιμηθούν το ήδη βεβαρυμένο ατμοσφαιρικό περιβάλλον αλλά και η ιδιαίτερη επικινδυνότητα που εγκυμονεί ένα κλειστό λεκανοπέδιο σαν και..
αυτό των Ιωαννίνων.Ακόμη θα πρέπει να εξηγηθεί πως μπορεί να συμβιβαστεί η λειτουργία μιας παρόμοιας ρυπογόνου μονάδας σε περιοχή χαρακτηρισμένη NATURA, και γιατί δεν συνοδεύεται με την απαιτούμενη πρόσθετη οικολογική μελέτη;Τέλος κατανοούμε απόλυτα το άγχος που εκδηλώθηκε τόσο απο τον κ. δήμαρχο όσο και από άλλους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, για τη διασφάλιση του κατάλληλου λεγόμενου επενδυτικού κλίματος! Αυτήν την πολιτική πρεσβεύουν αυτήν υπηρετούν!Δεν περιμέναμε να προβληματίζονται και να αγχώνονται για το ότι η ηλεκτρική ενέργεια χαρίζεται στο μεγάλο κεφάλαιο και γονατίζει τη λαϊκή οικογένεια που ξεπάγιασε για έναν ακόμα χειμώνα !Δημοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση