Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - Οκτώ (8) προσλήψεις στους τομείς ‘Υδρευσης, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Και ακόμη 15 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας αποφάσισε τον καθορισμό προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2015 και σύντομα θα ακολουθήσε η σχετική προκήρυξη. Πιο συγκεκριμένα, προχωρά στην πρόσληψη ενός τεχνίτη υδραυλικού, δύο χειριστών μηχανημάτων έργων και ενός οδηγού για την Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, καθώς και δύο ηλεκτρολόγων και δυο καθαριστών για την υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Για να δείτε τη σχετική Απόφαση, κάντε κλικ ΕΔΩ
Όμως πέρα από τις συγκεκριμένες προσλήψεις, το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζίτσας, αποφάσισε την πρόσληψη 15 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό. Ειδικότερα, θα προσληφθούν, ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ...
ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δύο νηπιαγωγοί, ένας βρεφονηπιοκόμος, ένας μάγειρας και ένας καθαριστής στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεταμόρφωσης. Μια νηπιαγωγός και μια παιδαγωγός στο ΚΔΑΠ Κληματιας και τρείς νηπιαγωγοί και δύο παιδαγωγοί στο ΚΔΑΠ Ελεούσας. Επίσης, ως έκτακτο προσωπικό θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ, ένας Βρεφονηπιοκόμος στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεταμόρφωσης, ένας εικαστικός στο ΚΔΑΠ Ελεούσας και ένας Γενικός Ιατρός στο Κέντρο Τηλεπρόνοιας.