Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Τρεις (3) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύχτηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η πρώτη θέση είναι στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (Πτυχίο AEI Φιλοσοφικής Σχολής). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, είναι η Τετάρτη 8 Απριλίου 2015. Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη...
συγκεκριμένη θέση, κάνε κλικ ΕΔΩ
Η δεύτερη θέση είναι στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (Πτυχίο AEI Θεατρικών Σπουδών). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, είναι η Τετάρτη 8 Απριλίου 2015. Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση, κάνε κλικ ΕΔΩ
Η δεύτερη θέση είναι στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, είναι η Πέμπτη 2 Απριλίου 2015. Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση, κάνε κλικ ΕΔΩ