Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Παμβώτιδα από την 15η Απριλίου

Μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου 

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, από την Τετάρτη 15 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο μέσα στη Λίμνη Παμβώτιδα, στις γύρω από αυτήν τάφρους και σε όλες τις τοποθεσίες των παραλίμνιων περιοχών και της Νήσου.Υπεύθυνες για την τήρηση της ανωτέρω απόφασης, είναι οι...
Αστυνομικές και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.