Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Από την εταιρία ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ,ζητούνται υπεύθυνοι καταστημάτων

Από την εταιρία ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ Ζαχαροπλαστική – αρτοσκευάσματα ζητούνται:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ / ΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
Α) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•Ηλικίας από 25 χρονών μέχρι 45
•Απόφοιτος Λυκείου τουλάχιστον
•Γνώση ξένης γλώσσας επιθυμητή
•Να διακρίνεται από ικανότητα διοίκησης οργάνωσης και..
επίτευξης στόχων.
•Καλός στις δημόσιες σχέσεις
•Εμφάνιση ανάλογη με την θέση του
•Να μπορεί να δίνει οικονομικά αποτελέσματα του καταστήματος που είναι υπεύθυνος
•Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και να ηγείται με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος
• Εμπειρία σε κατάστημα του ιδίου αντικειμένου με την εταιρεία μας, σε ανάλογη θέση θα ληφθεί ως επί πλέον προσόν
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
• Μισθός ανάλογος προσόντων
• Εκπαίδευση στη διοίκηση
• Μπόνους ανάλογο της επίτευξης του στόχου.
Στείλατε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση carriera@diethnes.eu