Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΗΠΕΙΡΟΣ - Πολλοί οι επισκπέπτες,αλλά αμηλή η πληρότητα!

Σύμφωναμε κλαδική μελέτη της ICAP

Μπορεί στην Ήπειρο να στηρίζουμε πολλά στον τουρισμό τεσσάρων εποχών και το μοναδικό ανάγλυφο της περιοχής σε συνδυασμό με την ποικιλία στις θεματικές μορφές τουρισμού να προσφέρουν πολλά στην περιφερειακή μας οικονομία, όμως οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού στην Ήπειρο παραμένουν ακόμα μεγάλες. Αυτό καταδεικνύεται μέσα από τα πορίσματα πρόσφατης κλαδικής μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της εταιρείας "ICAP", σύμφωνα με τα οποία η Ήπειρος το 2013 διέθετε 380 μονάδες, που αντιστοιχούσαν σε 7.723 δωμάτια και 15.228 κλίνες. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Ήπειρος εμφανίζεται ανάμεσα στις...
13 Περιφέρειες της χώρας, ως η Περιφέρεια με τις λιγότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Όμως και η πληρότητα σε αυτές είναι χαμηλή, καθώς το 2011, χρονιά έναρξης της οικονομικής κρίσης, η μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην Ήπειρο έφτασε το 30,3%. Στη διάρκεια του 2012 έπεσε στο 25,2%, ενώ ένα χρόνο αργότερα (το 2013) άρχισε η ανάκαμψη με την πληρότητα να φτάνει μεσοσταθμικά στο 26,4%. Πάντως σε πανελλαδικό επίπεδο είναι σημαντική η συνεισφορά του ξενοδοχειακού κλάδου στην εθνική οικονομίας, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων το 2014 στη χώρα, να αποτιμάται πάνω από 3 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το 2013.