Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Ο Μετσοβίτης αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Δασούλας, ορίστηκε αναπληρωτής πρόεδρος της Αρχής για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, αναπληρωτής πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες, ορίστηκε ο Μετσοβίτης, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Δασούλας. Νέος πρόεδρος της Αρχής, στη θέση του Παναγιώτη Νικολούδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του για να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Επικρατείας, τοποθετήθηκε ο...
επίσης αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Παντελής.