Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Ενημέρωση των αγροτών από την Ένωση, για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια

Ο Γενικός Αγροτικός Συν/σμος Ιωαννίνων “Ένωση αγροτών” κάνει γνωστό στους αγρότες ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 294 /27-2-2015 παρατάθηκε η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των μισθωτηρίων αγροτικών εκτάσεων μέχρι την 31-3-2015.Δηλαδή οι αγρότες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια (ενοικιαστήρια) τα οποία έχουν συναφθεί από 1/1/2014 έως 31/12/2014 μέχρι την 31/3/2015.Σύμφωνα με το...
ίδιο ΦΕΚ η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των μισθωτηρίων τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) το μήνα δεν είναι υποχρεωτική.Για περισσότερες πληροφορίες οι αγρότες θα απευθύνονται στο ΚΕΑ του ΓΑΣ Ιωαννίνων, τηλ. 2651070961-5