Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Θα προσλάβει τέσσερις (4) ερευνητές με σύμβαση μίσθωσης έργου

Τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών με σύμβαση μίσθωσης έργου θα προσλάβει το ΤΕΙ Ηπείρου.
-Η μία (1) από αυτές αφορά την υλοποίηση του έργου: «BIG – Improving Governance, Management and Sustainability of Rural and Coastal Protected Areas and Contributing to the Implementation of the NATURA 2000 Provisions in IT and GR» (Πτυχίο Γεωπονίας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) και έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/03/2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ

-Η μία (1) από αυτές αφορά την υλοποίηση του υποέργου 4 με τίτλο:
«Διερεύνηση των αμυντικών μηχανισμών στο μαστό της αίγας, με έμφαση στον αμυντικό ρόλο της θηλής, για τον εντοπισμό αυτόχθονων φυλών ή ατόμων ανθεκτικών στη μαστίτιδα» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας) και έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 12/03/2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ

-Τέλος, δύο (2) θέσεις από αυτές αφορούν την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Διερεύνηση των βιολειτουργικών δράσεων του γάλακτος ελληνικών αυτοχθόνων φυλών αιγών και προβάτων, με έμφαση στις αντιθρομβωτικές, αντιαθηρωματικές ιδιότητές του in vitro, ex vivo και in vivo, καθώς και στην ανοσοενισχυτική του απόκριση για τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας, Πτυχίο Γεωπόνου με κατεύθυνση στη ζωική παραγωγή ή Τεχνολόγου Γεωπόνου με κατεύθυνση στη ζωική παραγωγή) και έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 12/03/2015. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης, κάντε κλικ ΕΔΩ