Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! - Μέχρι αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου, η εξπρές ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δημόσιο

Προσοχή απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες του δημοσίου, καθώς μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου, μπορούν να αποπληρώσουν το σύνολο ή μέρος των ληξιπρόθεσμων (ως την 1 Μαρτίου 2015) υποχρεώσεων τους, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, που τις βαρύνουν. Η ρύθμιση των εξπρές ληξιπρόθεσμων οφειλών, δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε χρέος τους ή και το σύνολο της όποιας βασικής οφειλής χωρίς επιβαρύνσεις (αφορά μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του βεβαιωμένου αρχικά ποσού). Αυτό μπορούν να το γνωρίσουν μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα της «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή μέσω των Δ.Ο.Υ ή των Κ.Ε.Φ. Αντλώντας λοιπόν από το σύστημα την....
όποια «ταυτότητα οφειλής» που επιθυμούν να αποπληρώσουν μπορούν να καταβάλλουν όλο το ποσό ή μέρος αυτού μεταβαίνοντας στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ. Όσοι οφειλέτες έχουν ρυθμισμένες ήδη οφειλές των , από άλλο πρόγραμμα, πληρώνοντας τις δόσεις των κανονικά ως τώρα και θέλουν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση, επειδή ενδεχομένως να τους είναι αυτή περισσότερο ευνοϊκή, μπορούν να το κάνουν αλλά πρέπει πρώτα να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ο.Υ περί απώλειας της ρύθμισης των. Όσοι εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό της αρχικής οφειλής δεν θα πληρώσουν ολόκληρο το ποσό (100%) των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων, καθώς θα απαλλαγούν απ αυτό. Όσοι όμως πληρώσουν ένα ποσοστό της αρχικής οφειλής θα απαλλαγούν και αυτοί από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα αλλά με αντίστοιχο ποσοστό επί αυτών. Το ποσό του χρέους που θα απομείνει, αφού δεν εξοφλήθηκε ολόκληρο το ποσό, θα ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων (Ν. 4321/15) που η προθεσμία ένταξης των υποχρεώσεων αυτών είναι μέχρι τις 26 Μαΐου 2015.