Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΕΛΤΑ - 14 εποχικές προσλήψεις σε Ιωάννινα, Άρτα και Μέτσοβο

Tα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οκτώ (8) μηνών, με 6άωρη ημερήσια εργασία, συνολικού αριθμού 14 ατόμων για τις υπηρεσιακές λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Άρτας και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα:
Μία1) θέση ΔΕ Διανομέων στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Μετσόβου,
Δύο (2) θέσεις ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλευσης στο Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων,
Μία (1) θέση ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλευσης στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Ιωαννίνων2,
Έξι (6) θέσεις ΔΕ Διανομέων στη Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων,
Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διανομέων στη Μονάδα Διανομής Άρτας,
Δύο (2) θέσεις ΔΕ Οδηγών στο Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από 09.00 έως 14.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα:
Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 – 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 28698. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2015, υπόψη κ. Β. Ζδράβου
Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου & Νάξου – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 43059. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2015, υπόψη κ. Χρ. Παντούλα.
Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο Κμ Ιωαννίνων-Αθηνών – 440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 40307. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2015, υπόψη κ. Μ. Ρεβύθη
Κατάστημα Ιωαννίνων 2, Γ. Παπανδρέου 14 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 71440. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2013, υπόψη κ. Α. Εφαπλωματά.
Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 – 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ: 26560 41245. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2015, υπόψη κας Γ. Θεοδώρου.
Μονάδα Διανομής Άρτας, Αρισταγόρα 4 – 471 00 ΑΡΤΑ, τηλ: 26810 71015. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 20/2015, υπόψη κ. Π. Μανιφάβα.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.