Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

«Μια φορά κι έναν καιρό… στο Μπιζάνι»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές,από  την Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τη ευκαιρία της Εκατονταετίας για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, το 2013, σχεδίασε και υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «μια φορά κι έναν καιρό… στο Μπιζάνι».Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο των εθελοντών, καθώς και σε αυτόν τον πρωτοπόρων Ελλήνων αεροπόρων.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να παρουσιάζεται στο μαθητικό κοινό που οργανωμένα επισκέφθηκε τη Ζωσιμαία, από τον Ιανουάριο του 2013 και το παρακολούθησαν περίπου 2.000 μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Μετά από αιτήματα πολλών σχολικών μονάδων, οι οποίες είτε παρακολούθησαν το επετειακό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και θα επιθυμούσαν να το ....
έχουν και στα σχολεία τους, είτε, για διάφορους λόγους, δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στη δράση, η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τη διαδικτυακή εφαρμογή του, είτε μέσω του Facebook της Βιβλιοθήκης-αναρτήσεις 2014 (30 Σεπτεμβρίου 2014), είτε μέσω της online εφαρμογής παρουσιάσεωνPrezi for Windows, στη σελίδα https://prezi.com/vuxvi1nwqcfe/100/.Η αρχική παρουσίαση PowerPoint μετατράπηκε σε εφαρμογή Prezi από τον Κωνσταντίνο Καραολή, 4ετή φοιτητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της Πρακτικής του Άσκησης στη Βιβλιοθήκης. Οι διαδραστικέςεφαρμογές που εμπλούτιζαν το πρόγραμμα, ακροστιχίδες, quiz κλπ. σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν από την Χρυσάφω Σουλελέ, 3ετή φοιτήτρια του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της Πρακτικής της Άσκησης στη Βιβλιοθήκης. Η επιστημονική μελέτη, τεκμηρίωση και επιμέλεια του προγράμματος έγινε από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Βαϊα Οικονομίδου, Ιστορικό-Αρχαιολόγο Ph.D.Για περισσότερες πληροφορίες: 2651072863 Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Ηλεκτρονική διεύθυνση: zosimaialib@.sch.gr.