Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ:Εργασιακή επμειρία σε προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές

Σας γνωρίζουμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Λίμνης Παμβώτιδας από 01/03/2015 - 30/11/2015, θα παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε δύο (2) προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατεύθυνσης Οικονομικών Επιστημών/ Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Επιστημών Περιβάλλοντος.Οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο απόκτησης εργασιακής εμπειρίας/πρακτικής άσκησης ή εκπόνησης ∆ιπλωματικής/ Διδακτορικής Εργασίας, θα παρέχουν μη αμειβόμενες υπηρεσίες στα γραφεία του ΦΔ στα Ιωάννινα και θα φιλοξενούνται δωρεάν (χωρίς να καλύπτονται τα έξοδα διατροφής), σε δίκλινο δωμάτιο, στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΠΕΕ – «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» (http://helas.uoi.gr/) που βρίσκεται εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα...
διατροφής (με δικά τους έξοδα) στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων σε ειδικές τιμές.Ο Φ.Δ.Λ.Π. στο πλαίσιο της προστασίας και της ανάδειξης του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτει η Λίμνη Παμβώτιδα και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν, μεταξύ άλλων, προωθεί δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και εθελοντισμού, καθώς και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς φορείς και τα εκπαιδευτικά/ ερευνητικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες του ΦΔ, όπως η λειτουργία των γραφείων διοίκησης του ΦΔ, η παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του, η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, η υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης, η φύλαξη κ.λπ., δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή και ερευνητική εμπειρία.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους, απαραίτητα μαζί με συνοδευτική επιστολή στην οποία να τεκμηριώνουν τους λόγους και τους σκοπούς για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο email: malpi@otenet.gr