Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ζητείται Τεχνολόγος Γεωπονίας με σύμβαση μίσθωσης έργου

H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου Metcalfa pruinosa (say) Hemiptera-Homoptera: Faltinae-Fulgoroidea στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπιση του με τη μέθοδο της κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...
υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) εξειδικευμένου Ερευνητή-Συνεργάτη για τις ανάγκες της ανωτέρω πράξης. Αντικείμενο του Έργου είναι η συμμετοχή στην έρευνα της Βιοοικολογίας των ωφέλιμων εντόμων σε συνθήκες εργαστηρίου. Συλλογή και έλεγχος δειγμάτων βάσει πρωτοκόλλου. Απαιτούμενα προσόντα είναι: Πτυχίο ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας, Μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση σε φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα καλλιέργειας, Εμπειρία σε διδασκαλία/ έρευνα αντικειμένων Φυτικής Παραγωγής και αντιμετώπισης των επιζήμιων εντόμων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη, κάνοντας κλικ ΕΔΩ