Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων στις 25 Φεβρουαρίου, Τετάρτη και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο Olympic σε συνέλευση:Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός, ενημέρωση για την υπό εκπόνηση «Μελέτη Αποκατάστασης Οικοσυστήματος της ...
Λίμνης Παμβώτιδας» (“masteplan”).