Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου

Για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 17:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου – 2ος όροφος), με θέμα:«Γνωμοδότηση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου». Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://www.php.gov.gr) βρίσκεται αναρτημένο, από τις...
02 Δεκεμβρίου 2013, το κείμενο «Μη τεχνική περίληψη αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Ηπείρου».