Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Πρέβεζας για τον παγετό

Η Δημοτική Υδρευσης -Aποχέτευσης Πρέβεζας,παρακαλεί τους καταναλωτές για όσο διάστημα διαρκέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες να αφήνουν ελάχιστα ανοιχτή μια βρύση κατά τις βραδυνές ώρες προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές σε περίπτωση που δημιουργηθεί πάγος στο δίκτυο ύδρευσης.