Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Αλλαγές στις προμήθειες των Δήμων

Στο σκέλος των δαπανών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Δήμους, στάθηκε κατά την ομιλία του στη Βουλή ο αναπλ. Υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας. Ανακοίνωσε την κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος προμηθειών -στη βάση των πρόχειρων διαγωνισμών- και την αντικατάστασή του από ένα νέο, με την ονομασία "e-catalogues", με επιδίωξη «τον περιορισμό της σπατάλης, που εξακολουθεί και υφίσταται» όπως χαρακτηριστικά επισήμανε.«Δήμοι εξακολουθούν να αγοράζουν ακριβά υλικά, ακολουθώντας τις απαρχαιωμένες διαδικασίες, που προβλέπονται στο πλαίσιο των πρόχειρων διαγωνισμών, που καλύπτουν το εύρος από...
20 έως 60 χιλιάδες Ευρώ» είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, για να προσθέσει: «Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα προταθεί σύγχρονη μέθοδος προμηθειών (e-catalogues) περιορισμού της σπατάλης, που θα χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς έως 60 χιλιάδες Ευρώ. Πολλοί μικροί διαγωνισμοί οδηγούν τελικά σε ένα μεγάλο σύνολο δαπάνης. Θα δοθεί αναλυτικότερα υπόδειγμα διακήρυξης, που είναι στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας, προς διευκόλυνση των Φορέων. Η μέθοδος αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως και στους Φορείς, στους οποίους δίνουμε επιδοτήσεις ή εγγυήσεις».Ως προς τους διαγωνισμούς άνω των 60 χιλιάδων ευρώ, με τα συναρμόδια Υπουργεία θα προωθηθούν σύγχρονες διαδικασίες προμηθειών, στο πλαίσιο του συστήματος των ηλεκτρονικών προμηθειών.«Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών της Χώρας, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης έως και 25%, βάσει παλαιότερων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» πρόσθεσε ο κ. Μάρδας.